www.bgthai.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท บีจี ไทย ศูนย์รวมเตารีดไอน้ำ จำกัด

930-3-00046-8

( กระแสรายวัน )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท บีจี ไทย ศูนย์รวมเตารีดไอน้ำ จำกัด

930-0-05139-9

( ออมทรัพย์ )